İlk Yardım Kursu

Yayınlanma Tarihi: 17 Temmuz 2017 Ekleyen: Merve Kara


İlk Yardım Kursu Yayınlanma Tarihi: 17 Temmuz 2017
Ekleyen: Merve Kara

İlk yardım eğitimi tehlikeli yaralanmalarda ve acil sağlık sorunlarında hayat kurtarmanın en önemli ilk adımıdır.  İlk yardım kursu alanlar sayesinde gerçek bir tıbbi yardım alana kadar geçecek süre içinde kişilerin hayat tutunmalarını sağlar.

İlk yardım bilgisizce yapılacak bir eylem değildir. Bilinçsizce yapılan çabalar iyi niyetli bile olsalar hastanın kalıcı sorunlara hatta ölmesine bile yol açabilir. Bu yüzden ilk yardım bilgilerini öğrenmek için ilk yardım kursları açılmakta ve eğitim verilmektedir. İlk yardım kursu ancak tıbbi eğitim verebilme yetisine sahip kurumlar tarafından verilebilir.

Tüm özel ve kamu kurumlarının bu eğitimi alması iş sağlığı ve güvenliği yasasında yasal bir zorunluluktur. İlk yardım kursları bu gerekli eğitimleri vermekte ve temel ilk yardım bilgi ve becerilerini kursiyerlerine kazandırmaktadırlar. İlk yardım kursları sayesinde, kaza ve öngörülemeyen durumlarda ölüm ve sakatlık riski en aza indirilebilir ve bir tıbbi yardım alana kadar gerekli önemli zaman kazanılabilinir.

İlk yardım kursu alabilmek için en az ilkokul mezunu olmanın yanı sıra sertifikalı bir ilk yardım kursunu başarı ile bitirmek gereklidir.  Bu sayede hastaya,  ilaç kullanmadan, ilk yardım çantası gibi eldeki mevcut olanaklar ile hastanın sağlık ekipleri gelene kadar geçecek süre kazandırılmış olur.

İlk yardım kursu İstanbul gibi bir metropolde birçok kurum tarafından verilmektedir. İstanbul ilk yardım kursu açısından birçok olanağa sahiptir ve üniversitelerin tıp fakültelerinden, özel sağlık kuruluşlarına kadar birçok kurum tarafından verilmektedir.  Keza ilk yardım kursu İzmir de de benzer yapılanmalar ile kişi ve kurumlara verilmekte ve İlk yardım kursunu bitirenler sertifikalarını almaktadırlar. İlk yardım kursu İzmir ve ilk yardım kursu İstanbul çevresinde kurs yerleri hakkında bilgileri sağlık müdürlüklerinden ve iş sağlığı merkezlerinden kolayca alabilirsiniz. Ayrıca İlk Yardım Eğitim Merkezi bulunan Kızılay Şube Başkanlıklarına başvuruda bulunabilirsiniz.

İlk Yardım Kursu 1

En çok ilk yardım ihtiyacı trafik kazalarında olur. Bu yüzden sürücü ilk yardım kursu özel bir önem arz eder. Sürücü eğitimi veren kuruluşlar sürücü ilk yardım kursu dersi vererek sürücü adaylarına gerekli temel bilgileri vermektedirler. Bir kaza sonrası sürücü yardım kursu dersi almış olmak hayat kurtarmada ilk adımlardan biri olabilir.

İlk Yardım Kursu 2

İlk Yardım Kursu Fiyatları

İlk yardım kursu fiyatları sağlık bakanlığı denetimindeki bir komisyon tarafından belirlenir. Yıllara göre gerekirse İlk yardım kursu fiyatları TEFE TÜFE oranları dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılabilir. Bir örnek olarak 2016 yılı ilk yardım kursu ücretleri aşağıda verilmiştir.

İlk Yardım Kursu Fiyatları

İlk Yardım Eğitimi 16 saat 350 + KDV. İlk Yardım Eğitimi (güncelleme) 8 saat 175 + KDV. Otomatik Eksternal Defiblatör Eğitimi (OED) 2 saat 50 + KDV.

İlk yardım kursu ücretleri 12.01.2016 tarihinde ücret tespit komisyonunca TEFE TÜFE oranları dikkate alınarak İstanbul ili dışında İzmir, Bursa ve Ankara gibi birkaç ildeki fiyatlar dikkate alınarak yapılmıştır.

17 Temmuz 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...