İlk Yardım Sertifikası

Yayınlanma Tarihi: 14 Temmuz 2017 Ekleyen: Merve Kara


İlk Yardım Sertifikası Yayınlanma Tarihi: 14 Temmuz 2017
Ekleyen: Merve Kara

Hayat kurtarmanın ipuçları ilk yardım kursların verilmektedir. Ülkemizde ev kazaları, trafik kazaları ve natürel afetler gibi eskiden öngörülmesi zor olan kazaların sık sık yaşandığı düşünüldüğünde, hayat kurtarabilmek ya da kazanın zararlarını en aza indirgemek amacıyla ilk yardım eğitimleri gerektiğince ehemmiyet arz etmektedir.

İlk Yardım Sertifikası İle Ne İş Yapılır?

İş Kanunu gereğince bütün işletmelerde, bütün kamu kurumlarında çalışan adedi 10 ya da üzeri olanlar ilk yardım sertifikası sahibi personel istihdam etmelidirler. Bu amacıyla da ötürü iş bulmanızda ilk yardım sertifikası gerektiğince mühim duruma gelmektedir. Güncelleme: 6331 Kanun gereği, tehlike kategorisi ne olursa olsun, çalışan adedi kaç olursa olsun, İLK YARDIMCI bulundurmak, 01.01.2013 tarihi itibariyle mecburi duruma getirilmiştir!

İlk Yardım Sertifikası Nasıl ve Nereden Alınır?

İlk yardım sertifikası alabilmek amacıyla Sıhhat Bakanlığınca yetki sahibi ilk yardım eğitim merkezlerinde Temel İlk Yardım Kursuna katılarak İl Sıhhat Müdürlüğü doğrulusunda açılan programlı ilk yardım imtihanlarına girebilme hakkı kazanırsınız. Bu imtihanda başarılı olan adaylar ise ilk yardım sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.  İlk yardım eğitimi alarak kendiniz, yakınınız ve işletme çalışanları amacıyla hayat kurtarıcı araya girmekleri öğrenebilir ve acil hallerde doğru ve şuurlu programlar ile insanlara yardımcı olabilirsiniz.

İlk Yardım Sertifikası Nasıl ve Nereden Alınır?

İlk Yardım Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Sıhhat Bakanlığı onaylı ilk yardım sertifikası eğitimi veren kurumlardan 16 saatlik asli eğitiminizi almanızın sonrasında, yapılan imtihanda da başarılı olmanız halinde verdiği ilk yardım sertifikası 3 sene vakit ile geçerlidir. Bu 8 saatlik eğitimi alanlar, ek olarak rastgele bir imtihana girmeden belgelerini yenileyebilmektedir.

İlk yardım sertifikası alabilmek amacıyla ilk yardım eğitim merkezine müracaat yapan şahıslar; eğitim vaktinin tamamına devam etmek zorundadırlar. Eğitim neticesinde iştirakçilerin başarılı amacıyla, kuramsal ve programlı imtihanlardan ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden asgari 85 puan almış olmaları koşulu aranır. Sınavlarda başarılı olamayan katılımcılar, yetersiz oldukları konularda bir ay ortamında ya da yapılacak olan ilk eğitime katılarak, tekrar imtihana tabi tutulurlar. İki defa imtihana girmesine karşın başarısız olanlara, kuruluşlar doğrulusunda “Katılımcı Belgesi” düzenlenir.

İlk Yardım Sertifikası Ne Kadar Süre Geçerlidir?

İlk Yardım Eğitiminin Amacı Nedir?

İşyerin de evde, çevrenizde başta aileniz, iş arkadaşlarınız olmak üzere, acil sıhhat yardımına gereksinimi olan hasta ve yaralıların, acil ambulans ekipleri gelinceye, bir sıhhat kurumuna ulaştırılıncaya kadar geride bıraktığımız vakit de hayatta kalmalarını ve ortaya gelebilecek sakatlıkların engellenmesini sağlayacak verileri öğretmek.

İlk Yardım Eğitimi Neden Önemlidir?

Beklemediğiniz bir anda çevrenizdeki birinin solunumunun ve/ya da kalbinin durması halinde araya girmek etmek amacıyla çok az vakit vardır. Tıbbi yardımın beklenmesi esnasında kaybedilecek her dakika mühim iken, bu adımda şuurlu ilkyardım hayat kurtaracaktır. Bu amaçla her bireyin İlkyardımı bilmesinde fayda vardır. İlkyardım Eğitim Merkezleri” bu eğitimleri konularında eksper eğitmenlerle bütün Türkiye’ye yönelik olarak düzenlemektedir.

Günlük hayatta ortaya gelen kaza ve hastalıklardan çoğu insan zarar görmektedir. Fakat bunlardan daha acı olanı hatalı ilkyardım programları amacıylayken hastalara fayda yerine zarar verilmesidir. Yanlış ilkyardım programları hastaların iyileşmelerini geciktirmekte, sakat kalmalarına ya da ölmelerine amacıyla olmaktadır.

İlk Yardım Eğitimi Neden Önemlidir?

Günümüzde acil tıbbi hastalıklar, kazalar, şiddet hadiseleri ve afetler sık görülmektedir. Bu amaçla, hasta ya da yaralının hayat şansını arttırmak, ortaya gelebilecek sakatlıkları önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak amacıyla İLKYARDIM EĞİTİMİ mecburdur.

Yaralanma, ölüm hadiselerinin dördüncü ana amacıyladır. Düşmeler en sık rastlanan yaralanma sebebi, trafik kazaları ise en ölümcül olanıdır.

Çalışanlarda ilk yardım bilgi kapasitesi aranan bir özellik bulunduğu amacıyla bir işe başlamada mühim bir belgedir. İlk Yardım sertifikası yalnızca bir kâğıt parçası olmaktan çıkıp kursiyerlerin kazandıkları donanımlarla hayat pratiğinde anlamlı duruma gelmektedir. Bir insanın hayatının kurtarılmasının ya da durumunun daha da kötüye gitmesinin engellenmesi katiyen parayla ölçülemez insana müthiş derecede sevinç ve haz veren bir durumdur.

16 Temmuz 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...