Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir

Yayınlanma Tarihi: 18 Mayıs 2017 Ekleyen: Merve Kara


Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir Yayınlanma Tarihi: 18 Mayıs 2017
Ekleyen: Merve Kara

Obsesif kompulsif kişilik bozukluk nedir? Sorusuna karşılık olarak; kurallar, seviye ve kontrol üzerine aşırı düşünme olarak karakterize edilir. Bu kişiler bir şey üzerinde denetim sahibi olamama ihtimali var ise aşırı derecede kaygı yaşarlar ve bu nedenle bu tür durumlardan kaçınırlar. Denetim sağlayamadıkları durumlarda ise öfkelenirler. Aşırı kontrollü halleri, madde bağımlılığı, dikkatsiz cinsel ilişki kurma, finansal sorumsuzluk şeklinde durumları engeller. İş mevzusunda çok kırılgan ve kuralcı olduklarından çok başarılı olabilirler. Bu kişiler yeniliklerle ve esneklik gerektiren durumlarla karşılaşınca hastalık duyarlar. Kültürel normlara çok bağlı olmakla birlikte direnmeci bir kişilik yapısına sahiptirler. Kuralcıdırlar ve kurallara tam olarak uymasını beklerler.

Kuralcılıkları ve detaycılıkları eşlerini ve yönetimi altında olan çalışanları oldukça bezdirir. Hataya ne kendilerinde ne de başkalarında tahammül edebilirler. Yanlış yapmamak için yapmış olduklarını onlarca defa denetim ederler. Vakaların olumlu negatif yanlarını sürekli tartmaya çalıştıkları için karar vermekte kuvvetli çekerler. Duygularını göstermeyip, her vakit mantığı ön planda tutarlar. Mantıklı olmadıklarına inandıkları kişilere öfkelenirler yahut onlarla bildirişim oluşturmak istemezler.  Eğlenceli ortamlardan zevk almazlar. Çoğu vakit katı, direnmeci, hasis kişilerdir.

Kurallarını sorgulatmazlar ve ne olursa olsun uyulmasını beklerler. Bu beklentileri aşırı titiz olmalarına niçin olur. Kurallara titizlikle uyulmalıdır. Uyulmadığında sinirlenirler. Kendileri kendi kuralları dışına çıkarsa kaygı ve kaygı yaşarlar ve kendilerini kabahatlerler. Onlar için orta yol pek yoktur. ‘Ya hep ya hiç’ mantığına göre hareket ederler. Birisi bir hata icra ettiğinde pozitif yönde yönleri görünmez olur. Kurallarında esneme olması imkânsız. Ne kendilerinde ne de başkalarında hataya tahammül edemezler. Her şey dört dörtlük olsun isterler. Onlar için hata olmaması gereken bir şeydir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir 1

Hepimiz her mevzuda olması gerektiği gibi olmalı, davranmalı ve düşünmelidir. Bunun aksi olursa sinirlenirler ve öfke patlaması yaşayabilirler. Kendileri için hata yapma durumu söz mevzusu olursa kendilerine kızarlar. Sadece gerçek hayatta çoğu insan onların kafalarındaki kurallar doğrultusunda hareket etmeyeceğinden ve insanoğlu hata meydana getiren bir varlık olduğundan, bu durumlarla karşılaşmaları kaçınılmazdır; dolayısıyla, obsesif-kompulsif kişilik özellikleri olan insanoğlu gün içinde birçok kere sinirlilik hali içine girerler ve öfke patlamaları yaşayabilirler.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir 2

Bu durumlar, kendilerine şiddetli şekilde kızmalarına ve/ya da aşırı kaygı yaşamalarına neden olur. Her mevzu ile ilgili detaylı ve mantıklı açıklamaları vardır. Mantıkları detaylar üzerine kuruludur. Detaylar üzerinde durmayı ve mantık yürütmeyi çok severler; aslen detaylara odaklanmadan ve mantık yürütmeden edemezler. Duygusal meselelere dahi mantıkla yaklaşırlar. Aşırı mantıklı halleri, dışarıdan soğuk ve mesafeli olmalarına neden olur. Aslen gerçekte de soğuk ve mesafelidirler.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir 3

Belirsizliği birçok fert sevmez, ancak obsesif-kompulsif bozukluk özellikleri olan kimselerde belirsizlik korkunç bir durumdur. Kafalarının içindeki kuralları, hataya karşı aşırı tahammülsüzlükleri aslına bakarsak belirsizliği ortadan kaldırmak ve belirli, sürpriz olmayan, rutin durumları yaratma çabalarının bir sonucudur. Obsesif kompulsif bozukluk nedir nasıl tedavi edilir? Sorusu son derece yaygın bir şekilde yöneltilmeye devam etmektedir. Erteleme hali daha çok yeterince denetim edemediklerini düşündükleri durumlarda kendini gösterir. Bu kişilerde özellikle denetim takıntılarına çok rastlanır. Yapmış oldukları şeyin muhteşem ve hatasız olması için onlarca defa kontrol etmeden duramazlar. Kişilerin bu hastalık ile yaşamalarını öğrenmelerinin yanı sıra tedavilerini de kesinlikle aksatmadan yerine getirmeleri son derece önemlidir. Böylelikle kişiler hem kendi hayatlarını hem de dolayısıyla çevresindeki kişilerin hayatlarını daha da kolaylaştırma imkânına sahip olabilmektedir. Bütün bunların yanı sıra aynı zamanda belirtiler ve çok daha fazlası hakkında da kapsamlı bilgilere sahip olunmasına büyük bir fayda vardır.

18 Mayıs 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...