Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi

Yayınlanma Tarihi: 18 Mayıs 2017 Ekleyen: Merve Kara


Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi Yayınlanma Tarihi: 18 Mayıs 2017
Ekleyen: Merve Kara

Kişilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunlardan biri de obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olmaktadır. Genel olarak ilk duyulduğunda obsesif kompulsif kişilik bozukluğu nedir diye kişiler tarafından sorular sorulmaktadır. Obsesyon; kişilerin takıntılı düşünceleri anlamına gelirken kompulsiyon yineleyici düşünceler olarak bilinmektedir. Obsesyon kişilerin zihinlerinden atmakta güçlük çektikleri düşünceler, fikirler olmaktadır. Kişinin isteği dışında gelişen bu düşünceler mantıkdışı olarak değerlendirilmekte ve huzursuzluğa yol açmaktadır. Kompulsiyon ise obsesyonların neden olduğu huzursuzluk ve rahatsız edici düşüncelerin azaltmak ya da ortadan kaldırmak için yapılan yineleyici davranışlar olmaktadır.

Daha önceki zamanlarda takınçlı kompulsif kişilik bozukluğu hastalığı az bir oranda görülse de son zamanlarda yapılan araştırmalarda ortalama 100 kişiden 2 ya da 3 kişisinde bu sorun kendini göstermektedir. Obsesif kompulsif okul öncesi çocuklar da görülebileceği gibi ergenlik yaşlarında kendini göstermeye başlamaktadır. Obsesif kompulsiyon kişilik bozukluğu toplumdan topluma, kültürden kültüre, kişilerin yaşadıkları sorunlara göre farklılık göstermektedir. Bu sebepten kişiler kendi yaşamlarında yaşadıkları sorunlara göre bu hastalığın aşamalarını yaşamaktadırlar.

İlk olarak kişilerin yapması gereken kendilerinde obsesif kompulsif belirtilerinin ne olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Bu belirtiler;

  • Pislik ya da mikrop bulaşmasından korkma
  • Başka insanlara zarar vermekten ya da onları kırmaktan korkma
  • Düzen, simetri ya da kusursuzluk ihtiyacı
  • Aşırı kuşku veya sürekli bir güven duygusuna ihtiyaç duyma
  • Belirli kelime ya da cümleleri tekrarlama,
  • Belirli bir sıra ya da belirlenen bir düzene göre hareket etme
  • Değerleri olmayan eşyaları toplama ya da biriktirme
  • El sıkışma ya da dışarıda bir alanda kapılara dokunmayı reddetme
  • Rutin işler yapılırken sürekli sayı sayma ya da yüksek sesle aynı şeyi tekrarlama
  • Sürekli şeytani ve kötü düşüncelere sahip olmak gibi düşünceler obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna neden ola belirtiler arasında yer almaktadır.

Yukarıda yer alan bu belirtilere göre karar vermeden önce kişilerin mutlaka obsesif kompulsif bozukluk testi yaptırmaları gerekmektedir. Ancak bu sayede gerçek bir tanı konulmakta ve kişilerin sorunlarına çözüm aranmaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi 1

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna tam olarak neyin neden olduğu belirlenmemek ile birlikte biyolojik ve çevresel faktörlerin neden olduğu söylenmektedir. Kişilerin küçük yaşlarda yaşadıkları sorunlar ya da yaşadıkları stresli bir yaşam sonucunda bu hastalık kendini gösterebilmektedir. Genel olarak her takıntılı düşünce sonucunda kişiler kendilerine obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tanısını kendilerine koymaktadırlar. Ancak obsesif kompulsif bozukluk takıntı testi yapılmadan bu tanıyı koymak tamamen yanlış olmaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi 2

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun iki tür tedavi yöntemi olmaktadır. Bunlardan ilki herkes tarafından da bilinen ilaç tedavisi olmaktadır. Özellikle serotonin sistemi üzerinde etkisi olan ilaçların bu hastalığın tedavisinde etkili olmaktadır. İlaç tedavisinin ilk günlerinde bünye alışık olmadığından dolayı mide bulantısı, baş ağrısı ve baş dönmesi, uyku bozukluğu ya da huzursuzluk gibi yan etkilerini göstermektedir. İlacın etkisini gösterebilmesi için yaklaşık olarak 2 hafta süre ile kullanılması uygun görülmektedir. Etkili olduğuna karar verilebilmesi için tedavinin gerekirse günlük dozu artırılması ve en az 2 yıl süre ile kullanılması önerilmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Testi 3

Diğer bir tedavi yöntemi de bilişsel davranışçı tedavi olmaktadır. Kişilerin yaşadıkları bu bozukluk sürecinde düşünmek istemedikleri düşünceleri daha yoğun bir şekilde düşündükleri gözlenmektedir. Bu tedavi yönteminde kişileri rahatsız eden düşünceler sonucunda oluşan kaygının yok edilmesi ve yeni duruma alışabilmek için belirli bir süre geçmesi planlanmaktadır. Ayrıca düşüncelerin oluşturduğu sorumluluk duygusunu azaltabilmek için belirli seanslar ile kişiler rahatlatılmaktadır.

18 Mayıs 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...