Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

Yayınlanma Tarihi: 18 Mayıs 2017 Ekleyen: Merve Kara


Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Yayınlanma Tarihi: 18 Mayıs 2017
Ekleyen: Merve Kara

Kişilerin zaman zaman yaşadıkları stresli yaşamdan dolayı endişeleri, evham yapmaları ya da takıntıları artmaktadır. Bu dönemlerde kişiler yaşadıkları bu tarz sorunlar ile başa çıktıklarında normal yaşamlarına daha az problem ile devam edebilmektedir. Ancak bu tarz sorunlar ile başa çıkarken kişiler soğukkanlı olamadıklarında takıntılı düşüncüler günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gibi durumlarda obsesif kompulsif kişilik bozukluğu nedir diye sorulmaktadır. obsesif kompulsif kişilik bozukluğu nedir denildiğinde ise; obsesyon takıntılı bir düşünce anlamına gelirken kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışları ve zihinsel eylemleri gösteren takıntılı bir psikolojik hastalık olmaktadır.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu hastalığı kişilerde nadir olarak görülse de son yıllarda yapılan araştırmalara göre kişilerin yaşadıkları stresli yaşamdan dolayı sorunları ile baş etme oranı azaldığından dolayı hastalığın görülme oranı da artmaktadır. Ortalama olarak her 100 kişiden 2 ya da 3 kişide bu hastalık görülmektedir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu hastalığı daha çok 20 ya da 30 yaşlarında olan kişiler de oluşmaya başlamaktadır. Az da olsa okul öncesi çocuklarda görülebilmektedir. Psikolojik hastalık, erkeklerde daha erken yaşlarda kendini gösterse de kadınlar da görülme olasılığı erkeklere oran ile 2 kat daha fazla olmaktadır.

Obsesif Kompulsif Kişilik Testi

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu genel olarak kişilerin yaşam şekillerine ve çevrelerinde ki olaylara göre değişiklik göstermek ile birlikte aynı zamanda toplumdan topluma bile değişiklik gösterdiği durumlar oluşmaktadır. Sık görülen obsesif kompulsif kişilik bozukluğu belirtileri;

Obsesif Kompulsif Kişilik Testi

  1. Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu; kişilerin daha çok giydikleri kıyafetlerin ya da bedeninin kir, mikrop ya da toz gibi etkenlerden; bunların yanı sıra çamaşır deterjanı, zehir ya da tuvalete çıktıktan sonra herhangi bir sıçramadan dolayı beden salgılarının kendilerine bulaşacağını düşünmektedir. Bu düşünceleri gidermek için de sürekli farklı çözümler bulmaya odaklı yaşamaktadırlar. Örneğin; bir kadın evine gelen insanların dışarıdan mikrop taşıyacaklarını düşündükleri için misafirlerine verdikleri terlikleri yıkanabilir olarak almakta ve misafirleri gittikten sonra her terliği çamaşır suyu ile yıkamaktadır.
    Obsesif Kompulsif Kişilik Testi 1
  2. Kuşku Obsesyonu ve Kontrol Kompulsiyonu; en sık görülen ve en rahatsız edici obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olmaktadır. Kişiler evden çıktıktan sonra ocağın, ütünün fişinin, kapının ya da pencerenin açık kaldığını düşünmekte ve emin olabilmek için tekrar tekrar eve geri dönerek bu durumları kontrol etmektedir. Bu kuşku ve sürekli bu tarz durumları kontrol etmek kişilerin hayatlarının her alanını etkilemektedir. Bunun yanı sıra kuşku obsesyonundan biri de kişilerin istem dışı etrafında bulunan kişilere zarar vermek ya da ağızlarından hoş karşılanmayacak sözcüklerin çıkması gibi durumlar da meydana gelmektedir. Bu sebepten bu tarz ortamlarda kontrol kompulsiyonuna göre hareketlerde bulunmaktadırlar.
    Obsesif Kompulsif Kişilik Testi 2
  3. Simetri-Düzen Obsesyonu ve Kompulsiyonu; en sık görülen obsesif kompulsif kişilik bozukluklarından biri de simetri hastalığı olmaktadır. Duvara asılan ya da masaya konulan herhangi bir eşyanın diğer eşyalar ile aynı simetri de durması ya da duvara asıldığında tamamen simetrik bir biçimde durması gerekmektedir. Çok küçük detaylar bile kişileri fazlası ile rahatsız etmektedir.

Obsesif Kompulsif Kişilik Testi 5

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tedavisi iki yöntem ile kişilere uygulanmaktadır. Bunlardan ilki ilaç tedavisi olurken bir diğeri de bilişsel davranışçı tedavi çeşidi olmaktadır. Ancak kişiler obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olup olmadığına karar verebilmek için obsesif kompulsif kişilik bozukluğu testi yaptırmaları gerekmektedir. Ancak bu sayede kesin bir tanı konulmakta ve buna göre bir tedavi süreci belirlenmektedir.

18 Mayıs 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...