Formal Eğitim Ne Zaman Ve Nerede Yapılır

Yayınlanma Tarihi: 8 Mayıs 2017 Ekleyen: Merve Kara


Formal Eğitim Ne Zaman Ve Nerede Yapılır Yayınlanma Tarihi: 8 Mayıs 2017
Ekleyen: Merve Kara

Eğitim: Bireyin yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik sonuçlar elde etme sürecidir. Yani bireyin yaşayarak ve uygulayarak davranışlarında istenen sonuçlar meydana getirmesidir. Eğitimde davranış kesinlikle değişir. Eğitim davranış değiştirmedir.

Formal Eğitim

  •  Formal eğitim planlı, programlı ve sistemli bir şekilde işleyiş gösterir. Rastgele yapılan bir eğitim türü değildir.
  •  Formal eğitimde şu huşular ön plana çıkar.
  •  Eğitim planlıdır.
  •  Eğitim belirli yerlerde yapılır.
  •  Eğitim alanında uzman kişiler tarafından verilir.
  •  Davranışlar istemli olarak değişir.
  • Özetle formal eğitim: Bireyin davranışlarında istendik davranışlar meydana getirmek için, planlı olarak belirli yerlerde, alanında uzman kişiler tarafından verilen eğitimdir. Bu eğitimde her şey planlı, programlı ve sistemlidir.

Formal Eğitim Ne Zaman Ve Nerede Yapılır 1

Formal eğitim yaygın ve öğretim olarak yapılır. Örgün eğitimde eğitim yeri okuldur. Belirli şartları vardır. Bu şartları taşımayanlar bu eğitimlere giremezler. Örneğin ilkokula gidebilmek için yaş sınırı vardır. Örgün eğitim kademelidir. İlkokul bitirilmeden ortaokula başlanmaz. Örgün eğitimde eğitim sonunda diploma verilir. Yaygın eğitim devlet ya da özel kişilerin açmış oldukları kurslarda icra edilir. Kademeli değildir. Eğitimden sonra sertifika verilir.

Formal Eğitim Ne Zaman Ve Nerede Yapılır 2

Formal eğitim yukarıda da belirtiğimiz gibi örgün ve yaygın olarak yapılır. Örgün eğitim ilkokulla başlar üniversite ve sonrasına kadar devam eder. Örgün eğitim 5,5 yaşından itibaren başlar. Yaygın eğitim devlet ya da özel kişilerin açmış oldukları kurslarda icra edilir. Bu eğitimlere katılan kişiler belirli ihtiyaçlara binaen bu eğitimlere devam ederler. Bilgisayar kursu, yabancı dil kursu ve kişisel gelişim kursları bu eğitimlerdendir. Yaygın eğitim ihtiyaca binaen olduğu için eğitimlerde herhangi bir zaman ve mekân kısıtlaması yoktur. Bu yüzden de bu eğitimler her zaman yapılabilir. Yaygın eğitimde ayrıca yaş sınırlaması da yoktur.

Formal Eğitim Ne Zaman Ve Nerede Yapılır 3

30 Ekim 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...