Manik Depresif Nedir

Yayınlanma Tarihi: 27 Mayıs 2017 Ekleyen: Merve Kara


Manik Depresif Nedir Yayınlanma Tarihi: 27 Mayıs 2017
Ekleyen: Merve Kara

Manik depresif, halk arasında daha çok bipolar bozukluk olarak bilinen bir rahatsızlıktır. Her 100 kişiden 1’inde bu rahatsızlık görülebilmektedir. Psikolojik olan önemli bir sağlık problemidir. İki uçlu duygudurum olarak ifade edilmektedir. Yatarak tedavi gerektirmektedir. Çok zor bir süreci olan hastalıklardan biridir. Bu bağlamda bipolar manik depresif nedir noktasında merak ettiğiniz her şeyi yazımızın devamında bulabiliyor olacaksınız. Manik depresif probleminde ataklar arası çok yıkıcı ve şiddetli olmaktadır. Kişinin kendisine ve çevresine ciddi zararlar verme riski çok fazladır. Bu bağlamda tedavinin çok ciddiye alınması, zaman kaybedilmemesi ve tedavi sürecinin eksiksiz bir şekilde uygulanması büyük önem arz eden bir konudur.

Manik depresyon, yaşam boyu süren ve geçici olmayan bir sağlık problemidir. Diyabet ve hipertansiyon gibi tedavisi mümkün değildir. Her zaman ortaya çıkmaz ve dönem dönem ataklar şeklinde seyretmektedir. İyi bir klinik ortamında tedavi edilen hastaların ataklar arasındaki zaman uzatılabilmektedir. Aynı zamanda atakların şiddeti daha makul seviyelerde tutulabilmektedir. Hastalığın ve atakların kontrol edilememesinin temel nedeni erken teşhis edilememiş olmasıdır.

Manik depresif problemi olan kişilerin bu hastalık için teşhis ortalama 5 ile 10 yıl sonrasında konulabildiği içindir. Manik depresifin ilk ortaya çıkışı ile tedaviye başlanması arasında bu kadar süre geçmiştir. Bu bağlamda manik depresif nedir belirtileri nelerdir gibi konularda bilgi sahibi olmanız çok önemlidir. Manik depresifin erken teşhis edilebilmesi durumunda tedavi şansı ortaya çıkmaktadır. Ancak, yukarıda ifade ettiğimiz gibi 5-10 yıl sürenin geçmiş olması tedavinin neredeyse imkansız hale gelmesine neden olmaktadır.

Manik Depresif Nedir 1

Manik depresif hastalarda düzenli bir işte çalışabilme durumu çok zordur. Sürekli olarak iş değiştirme isteği ya d aiş kaybı yaşanmaktadır. Bunun yanında evliliklerin sürdürülebilmesi çok güçtür. Aynı zamanda alkol ve madde bağımlılığına yönelik eğilimler bu hastalarda çok fazla olmaktadır. Manik depresif olanlar için en riskli durum ataklar sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu esnada intihar ve ölüm düşünceleri artmaktadır. Özellikle hastalığın ilk 5 yıllık döneminde bu düşüncelerin çok daha fazla yaşandığını ifade edebiliriz. İntihar düşüncesi içinde olan hastaların çoğu tanı konulmamış ve tedaviye başlamamış kişilerde görülmektedir. Teşhisin konulması ve tedavi sürecinin başlaması ile bu tür düşünceler aşılmış olacaktır. Manik depresif hastaların ortalama %10 ile 15’inin üstün yetenekleri ve vasıfları olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu özelliklerin açığa çıkmasını yaşanan ataklar engellemektedir.

Manik Depresif Nedir 2

Manik depresif tedavisi daha çok klinik ortamda yatarak yapılabilmektedir. Yatarak tedavi boyunca antipsikotik ilaçlar verilmektedir. Bu bağlamda manik depresif bozukluk nedir gibi konularda detaylı bilgileri verdikten sonra, hastalığın tedavisi hakkında da bilgiler vermek istiyoruz. Bu tür ilaçlar düşünce bozukluklarını gidermek için etkilidir. Bunun dışında agresyon ve ajitasyonu azaltmaktadır. Verilen bu ilaçların bazı hastalarda hem mani, hem de depresyon dönemlerinde başarılı oldukları ifade edilebilir. İlaçların uygun doz ve düzen içinde kullanılması gerekmektedir.

Manik Depresif Nedir 3

Bu durumda atakların 2 ile 4 hafta arasında düzelmesi sağlanabilmektedir. Bazı manik depresif hastalarda bu ataklar çok daha şiddetli ve sık yaşanabilmektedir. Bu ve buna benzer hastalar için en etkili yöntem EKT olarak bilinmektedir. Bu bağlamda gerekli olan tedavi yöntemlerinin iyi bir klinik ortam koşullarında uygulanması için gerekenlerin yapılması gerekmektedir. Aksi halde, hastanın sağlık durumu daha da kötüye gitmiş olacaktır. Ataklar sıklaşacak ve daha şiddetli atak geçirilmesine neden olacaktır. Manik depresif gibi ciddi psikolojik sağlık sorunlarının acilen teşhis edilmesi ve tedaviye başlanması çok önemlidir.

27 Mayıs 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...