Manipülasyon Teknikleri

Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2017 Ekleyen: Merve Kara


Manipülasyon Teknikleri Yayınlanma Tarihi: 19 Kasım 2017
Ekleyen: Merve Kara

Manipülasyon teknikleri ile başkalarına ait fikirleri, davranışları ve algıları yine onlara belli etmeden aldatma ve de bazı taktikler kullanarak değiştirebilirsiniz. Bu yöntemin adına kısaca manipülasyon adı verilmektedir. En popüleri ve en çok kullanılanı psikolojik manipülasyon teknikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu taktikler genellikle manipüle edenin menfaati ve çıkarları doğrultusunda kullanılmaktadır. Sömürücü, aldatıcı ve kurnazca bir eylemdir. Gündelik yaşamda kullanıldığı gibi daha çok siyaset, reklam, pazarlama ve istihbarat alanında kullanılmaktadır.

Manipülasyonun Amacı: Manipülasyonun temel amacı kendi menfaatleri uğruna başkalarına zarar vermek ve onları aldatmaktır. Kendi menfaatleri uğruna başkalarına zarar vermekten asla kaçınmazlar. Kendilerini güçlü hissetmek, kontrolü daima kendi ellerinde tutmak temel amaçlarıdır. Tüm bu nitelikleri sağlamak adına farklı yöntemlere başvurmaktan kaçınmazlar.

Manipülasyonun Başarılı Olması: Manipülasyonun başarılı olabilmesi bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlara göre;

 • Manipülasyon muhakkak gizli tutulmalıdır. Saldırgan davranışlar ve niyetler asla belli edilmemelidir.
 • Manipülasyon yapacak olan kişinin karşısındaki kişiyi çok iyi tanıması gerekmektedir. Kişiyle ilgili psikolojik zaafları çok iyi bilmesi önemlidir.
 • Manipülasyon yapacak kişinin acımasız olması ve bu işten gerekirse zenk alacak kadar katı olması gerekmektedir.

Manipülasyon Çeşitleri: Manipülasyon yapacak kişi donanımlı, bilgili, deneyimli ve her konuda tekniklere hakim olmalıdır. Psikolojik ya da duygusal manipülasyon teknikleri çok iyi bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda uygulanabilecek manipülasyon teknikleri şu şekildedir.

 • Pozitif Sağlamlaştırma: Yapılacak olan eylem ve davranışları güçlendirmek amacıyla sıklaştırma tekniğidir.
 • Negatif Sağlamlaştırma: Bu teknikte de zorlayıcı eylemler ön plandadır. Bağırma, azarlama, iletişimi kesmek, ağlamak ve suçluluk tuzağı gibi teknikler uyggulanır.
 • Ceza: Üstünlük kurmak ve kontrolü sağlamlaştırmak adına karşı tarafa göz dağı verme, öfke patlaması yapma gibi eylemler yapılır.
 • Küçük ve Büyük Ricalar: Çok büyük bir eylem için karşı tarafı ikna etmek için merdiven tekniği kullanılır. İlk etapta küçük bir ricada bulunur ve karşı tarafın ikna olması sağlanır. Daha sonrasında asıl istek karşı tarafa iletilir.

Manipülasyon Teknikleri 1

 • Sıra Dışı İstek: Sıra dışı bir isteği farklı ve anormal şekilde iletilmesidir.
 • Yanlış Bilgi Manipülasyonu: En popüler tekniklerden biridir. Hemen her yerde uygulanabilen bu teknik ile karşı tarafı etkilemek mümkündür.
 • Gürültü: En sık kullanılan tekniklerden biri de gürültü tekniğidir. Bu yöntemde de bir şeyi gizlemek için gereksiz ve anormal gürültüler çıkarılır. Bu şekilde karşı taraf gerçeği göremez.
 • Aşağılama: Özellikle spor, sanat ve siyaset alanında fazlasıyla kullanılmaktadır. En büyük manipülasyon tekniklerinden biridir diyebiliriz. Herhangi bir kişiyi toplum önünde küçük düşürmek için başvurulur.
 • Yalan Söyleme: Manipülasyon yapan kişiler yalan söyleme tekniğine sıklıkla başvurabilirler. Anlık olarak yalan konuştuğunu anlamak zor olduğu için bu teknik faydalıdır.

Manipülasyon Teknikleri 2

 • Duygusal Şantaj: Özellikle ilişkilerde çok sık başvurulan bir yöntemdir. Kolay fark edilmez ve başarılı bir tekniktir.
 • Mahrum Bırakma: Kişilerin itaat etmesi için bu yöntem kullanılır. Kişinin tuzağa düşürülmesi sonucu yapabileceği çok fazla birşey kalmamaktadır.
 • Gizleme: Zor olan tekniklerden biridir. Özellikle psikolojik manipülasyon teknikleri nelerdir konusunda önemli olanlardan biridir. İlgi çekici şeyler gizleme tekniklerinde kullanılmaktadır.
 • Küçümseme: Davranışın zararsız ve normal birşey olduğunu ifade etmek ve bu şekilde karşı tarafı etkilemektir.
 • Konuyu Değiştirme ve Şaşırtmaca: En popüler manipülasyon tekniklerinden biri de konuyu değiştirme ve karşı tarafı şaşırtma tekniğidir. Özellikle manipülasyon konusunda uzmanlaşmış kişilerin sıkça başvurduğu yöntemdir.

Manipülasyon Teknikleri 3

Tüm bu tekniklerin dışında kaçma, üstü kapalı sindirme, duygu sömürüsü, reddetme ve ego okşama gibi yöntemler de manipülasyon teknikleri arasında gösterilebilir.

19 Kasım 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...