Oturma İzni Nasıl Alınır

Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2017 Ekleyen: Merve Kara


Oturma İzni Nasıl Alınır Yayınlanma Tarihi: 22 Mayıs 2017
Ekleyen: Merve Kara

Oturma izni, bir diğer ismi ile ikamet tezkeresi, Türkiye Cumhuriyeti’ nin vize muafiyeti tanımış olduğu ülkelere mensup vatandaşların veya vize muafiyeti tanınmayan ülkelere mensup olup da vize alarak gelmiş olup vize süresini aşacak şekilde Türkiye’de bulunacak olanların sahip olmaları gereken yasal bir zorunluluktur. Bu şekilde vize süresine tabi olarak veya vize muafiyeti ile ülkeye giriş yapıp bu şekilde kalabileceği bir sürenin dışında kalan yabancılar ise doksan günden fazla ülkede kalacaklarsa oturma izni almaları zorunludur. Oturma izni kısa dönem oturma izni ve uzun dönem oturma izni şeklinde genel hatlarıyla sınıflandırılabilir. Bunun dışında evlilik sebebiyle oturma izni ve gayrimenkul sahibi olmak koşuluyla oturma izni şeklinde de izin sınıflandırmaları bulunmaktadır.

Oturma izni almak isteyen yabancılar ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 ile 90günlük süre zarfı arasında İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden randevu almalıdırlar. Bu süre ülkemizce diğer ülkelere tanınan vizesiz Türkiye’de bulunma sürelerinin farklılık göstermesine bağlı olarak değişmektedir. ( bazı ülkelere bu süre 30 gün olarak tanınmış bazı ülkelere ise 90 güne kadar tanınmıştır.) 30 ile 90 günlük süreler içinde oturma izni randevusu almayanlar bu süreler geçtikten sonra randevu alsalar da oturma izni almaları mümkün olmayacaktır.

Yetkili Makam

Yeni kanun gereğince oturma izni vermekte yetkili makam Göç İdaresi Müdürlükleri’dir. İlgili kanundan önce izinleri emniyet birimleri verirken bu yetkiyi yeni kanunla beraber İç İşleri Bakanlığı bağlı birimi olan Göç İdaresi Müdürlükleri devralmıştır.

Kısa Dönem Oturma İzni

Türkiye’de uzatılmadığı taktirde en fazla iki yıllık kalma imkanı sağlayan izin şeklidir. Kısa dönem oturma izni alındıktan sonra altı aylık süre zarfında kullanılmaya başlanmalıdır. Aksi taktirde izin geçerliliğini yitirecektir. Kısa dönem oturma izni için ilgiliden:

Kısa Dönem Oturma İzni

  •  İkamet tezkeresi başvuru formu
  •  Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı veya fotokopisi
  •  Başkasının yanında kalacaksa ilgilinin noter aracılığı ile vereceği misafirimdir beyanatı
  •  Kirada kalacaksa noter onaylı kira sözleşmesi
  •  Dört adet vesikalık fotoğraf
  •  Ülkede kalacağı her ay için maddi gücünü kanıtlayacak( 500$’ lık) banka hesap belgesi
  •  Özel sağlık sigortası

Uzatma Başvurusu  

Oturma iznini bu şekilde gerekli belgelerle başvurusunu sağlayıp da alan yabancılar eğer belirli süreden daha fazla Türkiye’de kalacaklarsa uzatma başvurusunda bulunmalıdırlar. Bu başvuru oturma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasında oturma izni süresinin dolmasına kadar yapılmalıdır.

Türkiye’de Taşınmazı Bulunan Yabancının Oturma İzni

Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancıların kısa dönem oturma izni için gerekli belgelere ek olarak ilgili konutun başvurucuya ait olduğunu gösteren belgeyi de (tapu kaydı) ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türkiye’de Taşınmazı Bulunan Yabancının Oturma İzni

Türkiye’ de İş Kuracak Olanların Oturma İzni

Bu kişilerin de kısa dönem oturma izni için gerekli belgelere ek olarak temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınan davet mektuplarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Türk Vatandaşı İle Evlenenlerin Oturma İzni

Bu kimseleri kısa dönem oturma izni için gerekli belgelere ek olarak Türk vatandaşı eşin kimlik aslı veya fotokopisi, eşin gelir durumunu yansıtır belgelerin fotokopisi ile eş SGK veya Bağ-Kur’a kayıtlı ise buna dair belgeler istenmektedir.

Türk Vatandaşı İle Evlenenlerin Oturma İzni

Uzun Dönem Oturma İzni

Uzun dönem oturma izni alabilmenin şartı Türkiye’de asgari kesintisiz sekiz yıl ikamet etmiş olmaktır. Uzun dönem oturma iznini kısa dönem oturma iznine göre avantajlı kılan yan ise uzatma başvurusuna ihtiyaç duyulmayacak olması ve oturma izninin süresiz olarak veriliyor olmasıdır.

22 Mayıs 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...