Staj Defteri Nasıl Doldurulur

Yayınlanma Tarihi: 15 Şubat 2017 Ekleyen: Merve Kara


Staj Defteri Nasıl Doldurulur Yayınlanma Tarihi: 15 Şubat 2017
Ekleyen: Merve Kara

Meslek liselerinde ve üniversitelerde mesleğe yönelik eğitimlerin tamamlanması amacıyla ilgili meslek kuruluşlarında staj yaptırılır. Stajın amacı öğrencinin eğitimini pratik olarak da tamamlamasını sağlamaktır. Teorik eğitimle pratik eğitimin birbirini tamamlaması gerekir. Aynı zamanda iş ortamında kişinin gelişimi için olumlu süreçler de  yaşanacaktır. Geçmişte usta çırak mantığının günümüz uygulaması gibi de düşünebileceğimiz staj öğrenci değerlendirmesinde de çok önemli bir kriterdir. Yazımızda sizlere staj defteri nasıl doldurulur konusunda örnekler ve çeşitli bilgiler vermeyi amaçlıyoruz.

Staj defteri nasıl doldurulur üniversite öğrencisiyseniz önemlidir. Staja başladıysanız artık eğitiminizin son aşamasına geldiniz demektir. Staj defteri işe başladığınız ilk gün itibariyle doldurulur. Stajı tamamlayıp iş yerinden ayrıldığınız güne kadar yazılmaya devam edilmelidir. Staj defterini bir nevi günlük gibi düşünebilirsiniz.  Defter staj dönemi süresince her gün bir sayfa olacak şekilde tutulur. Sayfalarda günü belirten tarih olmalıdır ve sayfalar numaralı olmalıdır. Düzenli olması önemlidir, “biriktireyim sonra yazarım” demek sağlıklı olmayacaktır. Staj defteri doldurma örneği ekteki resimlerde gösterilmektedir. Staj defterinde, her sayfada, hangi güne aitse o gün kurumda yapılan işlerin neler olduğu belirtilmelidir.

Ancak bu işler sadece kısa bilgiler halinde değil detaylandırılarak anlatılmalıdır. Çünkü iş yerinde sizin bir görev başındayken o görevle ilgili kişiden detaylı bilgi almanız beklenir. Staj size göre çok sıkıcı da geçiyor olabilir. Örneğin sadece fotokopi çekmek, dosyaları arşivlemek gibi görevler almış olabilirsiniz. Ancak bu işin de detayları vardır ve hangi amaçla bu işlerin yapıldığı nasıl arşivlendiği, arşivleme mantığı detaylı olarak anlatılmalıdır. Ek olarak koyabileceğiniz dökümanlar varsa onları da eklemelisiniz. Az önce günlük gibi tutulması gerektiğini belirttik ama kullanılan dil teknik olmalıdır. Günlüğe benzeyen kısmı aynı titizlikle ve gün atlamadan tutulması gerekliliğidir.

Staj Dosyası Hazırama ve Örnekler

Staj defteri örneği biz de yazımız ekinde vereceğiz ancak internetten kısa bir araştırmayla bir çok örnek bulabilirsiniz. Yine üniversite de öğretmenlerinizden ya da sizden önce stajını tamamlamış arkadaşlarınızdan da bilgi alabilirsiniz.

Muhasebe Staj Dosyası Nasıl Doldurulur?

Finans alanında muhasebe stajı yaparken staj dosyasını öğrenciler kendi ders modüllerine göre düzenlemelidir. Bu modülleri baz alırken mümkün olduğunca yeni uygulamaları kullanmalıdırlar. Ayrıca okul tarafından hazır modüller verilebilir. Bunun dışında yukarda bahsettiğimiz staj defterinin genel kuralları muhasebe staj defteri için de geçerlidir.

Muhasebe Staj Dosyası Nasıl Doldurulur?

Staj Dosyası Nasıl Doldurulur?

Staj defteri elle ya da bilgisayarda yazılacaksa 12 punto büyüklüğünde karakter kullanılmalı, her bölüm başlıkları büyük harfle verilmelidir. Günlük konular anlatılırken gerekli olursa ekler kullanılabilir. Bunlar çizim, şema, teknik resim ya da fotokopi olabilir. Metin de verilen her şekil, tablo ve ek numaralandırılmalıdır. Kapak sayfası dışında her sayfada sağ üstte tarih, alt ortada sayfa numarası yer almalıdır. Staj dosyaları ise; dış kapak, staj dosya iç kapak bölümü olmalıdır. İç kapakta öğrenci adı, nosu, staj tipi, başlama ve bitiş tarihi, kaç günlük staj yaptığı, iş yerinde bağlı olduğu amirin ismi ve onayı olmalıdır. Ardından içindekiler sayfası gelir. Bu sayfada stajdaki günler boyunca hangi işlerin yapıldığı ve açıklamaları birer cümle olacak şekilde tablo halinde verilir. Giriş bölümünde stajın içeriği, işyerinin ismi ve faaliyet alanı, işyeri çalışan sayısı ve ayrıntıları verilmelidir. Stajda yapılan çalışmalar bölümünde günlük olarak ayrıntılı bilgiler yer alır. Sonuç bölümünde ise staj tamamlandıktan sonra edinilen bilgiler, görüşler yazılır.

Staj Dosyası Nasıl Doldurulur?

15 Şubat 2017

Yorumlarınızı bekliyorum...